Szkoła Nowej Ewangelizacji
 Theoforos

 

Zbliżające się kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji

Świadectwa

Pan Bóg pokazał mi na nowo najważniejsze aspekty życia.  

Łukasz

Pan pokazał mi, że chce relacji ze mną. Zaniedbywałem dialog z Jezusem przez nie czytanie Pisma Świętego. Dzięki kursowi na nowo otwieram swoje serce na Jezusa Słowo. Amen.

Tomasz

Bóg wziął mnie na warsztat i zrobił generalny remont. Wyklepał, zaszpachlował, wymienił oleje, wyrzucił graty z bagażnika i schowków. Wyczyścił, zatankował do pełna i wysłał na kolejne setki kilometrów.

Bartek

Kronika zakończonych kursów

W dniach 09-11.9.2022 r. 22 uczestników kursu w Łapach "udało się do Emaus", by w drodze poznawać Jezusa. Pan Bóg każdemu z uczestników i posługujących błogosławił. To był dobry czas, który zasiał dobre ziarno. Panie Boże niech ten zasiew przyniesie obfity plon na Twoją Chwałę, Amen.
W dniach 28-30 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży przeprowadziliśmy kolejny kurs Emaus. Brały w nim udział 42 osoby, tym razem opiekunem duchowym kursu był ks. Maciej. Czy kurs spełnił oczekiwania osób biorących w nich udział? Czy spełniony został cel założony przez twórcę kursu, Prado...
Od 19 do 21 sierpnia w parafii Kamienica prowadziliśmy Kurs Eureka dla kandydatów do sakramentu bierzmowania. Wzięło w nim udział prawie 50 osób. Jak sami uczestnicy stwierdzili nie łatwo było się do nich przebić z proponowaną formą głoszenia Słowa, ale po świadectwach wiemy, że warto było. Mamy...

Daj się poprowadzić Jezusowi !

SNE - Szkoła Nowej Ewangelizacji

Wspólnota
Theoforos

Kalendarz nadchodzących wydarzeń