Szkoła Nowej Ewangelizacji
 Theoforos

 

Zbliżające się kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji

Świadectwa

„Podczas kursu zrozumiałem w pełni, że Bóg jest czułym Ojcem, kochającym każdego człowieka bezwarunkowo. Odkryłem na nowo czym tak naprawdę było ukrzyżowanie i dobrowolne oddanie życia przez Jezusa. Kurs i głoszone na nim konferencje przybliżyły mnie do Słowa Bożego i Jego działania w moim życiu”.

Mariusz 

Dostałam łaskę wytrwania na kursie – wytrwania do końca pomimo bólu, cierpienia. Działanie Ducha Świętego ewidentne. W jednym momencie kiedy pomyślałam, że poproszę o modlitwę, animator podszedł do mnie, aby pomodlić się nade mną.

Teresa

Bóg pokazał mi, ile pracy przede mną, żeby być uczniem doskonałym.

Grzegorz

Kronika zakończonych kursów

W dniach 09-11.9.2022 r. 22 uczestników kursu w Łapach "udało się do Emaus", by w drodze poznawać Jezusa. Pan Bóg każdemu z uczestników i posługujących błogosławił. To był dobry czas, który zasiał dobre ziarno. Panie Boże niech ten zasiew przyniesie obfity plon na Twoją Chwałę, Amen.
W dniach 28-30 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży przeprowadziliśmy kolejny kurs Emaus. Brały w nim udział 42 osoby, tym razem opiekunem duchowym kursu był ks. Maciej. Czy kurs spełnił oczekiwania osób biorących w nich udział? Czy spełniony został cel założony przez twórcę kursu, Prado...
Od 19 do 21 sierpnia w parafii Kamienica prowadziliśmy Kurs Eureka dla kandydatów do sakramentu bierzmowania. Wzięło w nim udział prawie 50 osób. Jak sami uczestnicy stwierdzili nie łatwo było się do nich przebić z proponowaną formą głoszenia Słowa, ale po świadectwach wiemy, że warto było. Mamy...

Daj się poprowadzić Jezusowi !

SNE - Szkoła Nowej Ewangelizacji

Wspólnota
Theoforos

Kalendarz nadchodzących wydarzeń