SNE Theoforos Łomża

Formularz

Administratorem danych osobowych jest
„Katolickie Stowarzyszenie Theoforos”
z siedzibą w Łomży
ul. Dworna 25, e-mail: lomza.theoforos@gmail.com

Warunkiem uczestniczenia w kursach SNE jest ukończenie 18-go roku życia. Wyjątkiem jest jedynie kurs Alpha dla młodzieży.

Wypełnij formularz, pola zaznaczone gwiazdką NIE SĄ obowiązkowe.

Kurs i termin

Informacje dodatkowe


Imię

Nazwisko

Płeć

Data urodzenia (d-m-r)

Miejsce zamieszkania

Telefon

E-mail

Wspólnota i ks.opiekun *

Poprzednie kursy *

Uwagi *

captcha

Przepisz kod

Zgodnie z treścią Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym 13 marca 2018r. przez Konferencję Episkopatu Polski, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wspólnotę Theoforos moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, w celu wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Wspólnotę oraz przesyłaniu mi, na wskazany adres e-mail, informacji o innych inicjatywach Wspólnoty.

Posiadam wiedzę o uprawnieniach dotyczących moich danych osobowych, w tym o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wspólnotę Theoforos.