SNE Theoforos Łomża

Aktualności

Kurs: Mojżasz, formacja wyzwolicieli.

Kurs ten pomaga lepiej poznać siebie i nauczyć się, jak radzić sobie w
trudnych sytuacjach, jak wychodzić „poza pustynię”. Śledząc życie
Mojżesza możesz nauczyć się być liderem otwartym na Boży plan. Sam będąc wolny, możesz nauczyć się uwalniać innych z niewoli i prowadzić ku
ziemi obiecanej. Na kursie dowiesz się także, jak ważne jest
przygotowanie swego następcy, który kontynuowałby dzieło wyzwolenia.

Warunkiem udziału w tym kursie jest wcześniejsze uczestnictwo przynajmniej w kursach: Nowe życie, Emaus oraz Jan.

<< powrót