SNE Theoforos Łomża

Świadectwa

Po kursie Nowe Życie 26-28.I.2018r.

Bóg uświadomił mi, że przez cały czas usiłuję zasłużyć na Jego
Miłość i zbawienie, a On przecież daje mi wszystko za darmo, bo mnie
kocha.  Agnieszka

Poczułam ulgę. Wybaczyłam sama sobie, co
było dla mnie najtrudniejsze. Mam nadzieję dzięki temu poprawić relacje w
mojej rodzinie.  Małgorzata

Bóg pokazał mi drogę,
dzięki której nie zbłądzę. pomógł mi podjąć decyzję dzięki której będę
czysty, będę mógł śmiało patrzeć w lustro.   Robert

Na
kursie otrzymałam NOWE ŻYCIE. Zapragnęłam więcej Boga w moim życiu.
Zaprosiłam Jezusa do mojego domu. Nie chcę być już dłużej oschła, ale
chcę być żywym drzewem. Anna

Na kursie Bóg pokazał mi,
że kocha mnie taką jaka jestem. Zabrał strach przed Nim. Pokazał mi jak
wiele rzeczy w moim życiu dzieje się dzięki Niemu, że jest moim Ojcem i
kocha mnie bezwzględnie. Bardziej otworzyłam  na Jezusa i oddałam Mu
życie. Wierzę, że moja dalsza droga i życie będą z Jezusem w sercu. Będą
o wiele piękniejsze. Chwała Panu. Monika

Bóg otworzył mi drogę na nowe życie i do uczestnictwa we wspólnocie, do szczerej i częstszej modlitwy. Joanna

Bóg
dał mi czas, abym przemyślał pewne sprawy w moim życiu i potrzebę
spojrzenia na moje życie z innej perspektywy. Z perspektywy Boga, kory
mnie kocha i chce dla mnie jak najlepiej i chce mojego zbawienia.
Jarosław

wiele muszę sobie poukładać, mam burzę. Bóg
jednak uświadomił mi, że to On sam będzie układał wszelkie moje relacje.
Wszystko co muszę to jedynie nie robić po swojemu, ale pozwolić działać
Jemu, aby zrealizował się Boży plan dla mnie. Zofia

Na
kursie Bóg otworzył moje serce. Jakiś czas temu pewna osoba powiedziała
mi, że Bóg chce mi dać wiele, ale ja nie do końca w to wierzę i w ten
sposób nie dopuszczam do tego aby Bóg działał w moim życiu. Na kursie
moje serce otworzyło się, usłyszałam piękne słowa od Boga kierowane do
mnie. Czuję bliskość i wielką radość, że Bóg może działać przeze mnie.
Bogusia

Dotarło do mnie, że Bóg mnie kocha miłością
bezwarunkową, że nigdy się to nie zmieni, choćbym Go zawiodła,
zbłądziła. Dowiedziałam się jak zaufać Jezusowi, aby to On, a nie ja
zajął się moimi sprawami i problemami, że nie powinnam Mu "pomagać"
według swojego planu. To On ma plan dla mnie. Maria

Bóg
pokazał mi, że mam trwać we wspólnocie, rozwijać się dalej duchowo,
poprawić moje relację z rodziną, przebaczyć sobie i innym. Dał mi
przekonanie, że jestem Jego ukochaną córką, kocha mnie miłością
bezwarunkową. Anna

Bóg zabrał moje lęki, które
towarzyszyły mi każdego dnia, nie pozwalały spojrzeć spokojnie w
przyszłość. Teraz wiem, że cokolwiek się stanie On będzie ze mną i to On
rozjaśni mi każdą drogę. Iwona

Pan Jezus pokazał mi gdzie mam problem i uświadomił, co jest w życiu najważniejsze. Rodzina! Kinga

Bóg uleczył moje ukryte zranienia wewnętrzne, napełnił moje serce pokojem i radością. Monika

Bóg
pokazał mi swoją wielką, nieskończoną miłość. Zrozumiałem, jak jestem
dla Niego ważny. Odkryłem też, że wystarczy dać Mu działać w naszym
sercu, żeby czuć szczęści i wewnętrzny pokój. bóg dał mi też zrozumieć,
jaka jest moja rola w tym życiu, jak wiele mogę jeszcze zrobić. Szymon

Bóg
podczas kursu zabrał ode mnie ten lęk, który nosiłam w sobie,
niepewność. Bóg pokazał mi jak bardzo mnie kocha i jak ja mam go kochać,
poprzez relacje które nawiązuję w życiu z innymi ludźmi. Pokazał, że
mam trwać z Nim w każdej chwili i wielbić Go, nawet gdy mi smutno. Mam
Mu dziękować za wszystko, a przede wszystkim ufać, trwać i wzrastać w
Nim. Dziękuję za wszystko. Anna

Co Bóg pokazał mi na kursie? Nadzieję. Światło. Dobrych ludzi. Sebastian

Zrozumiałem,
że Bóg kocha mnie takiego jakim jestem, a to jaki jestem jest Jego
pragnieniem. Zbawił mnie i jest to Jego dar. Uświadomiłem sobie, że Duch
Święty chce abym posługiwał we wspólnocie. Wewnętrzny głód Słowa
Bożego. Pokazał mi moje zniewolenia i drogę do wolności. Jerzy

Bóg zaczął zmieniać moje serce. Czuję radość i miłość. Chcę się tym dzielić i chcę aby to się nie skończyło. Agnieszka

Na
kursie odkryłam, że jestem Dzieckiem Bożym i Bóg kocha mnie tak mocno i
bezgranicznie, że jest to niewyobrażalne. Poza tym Bóg dał mi ogromny
pokój w sercu i radość. Chcę teraz w tym trwać, chcę żeby Jezus był
jedynym Panem mojego życia. Chwała Panu! Ania

Bóg
pokazał, że to On jest jedyną drogą do zbawienia, żeby zawierzyć Mu całe
swoje życie, swoje pragnienia, problemy. Wtedy On będzie działać,
jeżeli otworzę się na Jego miłość, na Jego działanie w moim sercu i moim
życiu. Agnieszka

Doświadczyłam ogromniej radości, że
mogłam być i uczestniczyć. Uwierzyłam, że Bóg mnie kocha i na pewno
pomoże rozwiązać wiele trudnych spraw w moim życiu. Nauczyłam się
wielbić Boga i przebaczyć tak do końca, z serca. Chwała Panu. Barbara

Pan Bóg pomógł mi podjąć ważną dla mnie decyzję i pokazał mi, że moje życie bez Niego nie jest w pełni wartościowe. Anna

Pan
utwierdził mnie w przekonaniu, że kocha mnie miłością bezwarunkową i
nie muszę zasługiwać na Jego miłość. Pokazał mi sfery gdzie niedomagam,
ale wierzę z Nim i w Nim będę mocny. napełnił mnie wielką radością,
pokojem i chęcią do dalszego duchowego rozwoju. Paweł

bóg
otworzył moje serce dla Niego. Pokazał mi, że t Ona jest moim Ojcem i
do Niego mogę sie o wszystko zwrócić. "Proś a będzie ci dane". więc będę
prosić, bo to mój Tata. Urszula

Doświadczyłem (a nie
tylko dowiedziałem) miłości Boga, miłości bezwarunkowej. Doświadczyłem
piękna swojego wnętrza i działania Boga przez wspólnotę. Irek

Bóg
uświadomił mi potrzebę trwania w mojej wspólnocie. Na kursie
doświadczyłem nieskończonej miłości Boga. Jestem dzieckiem ukochanym
przez Boga. Sławek

Bóg pokazał mi drogę, którą mam
zmierzać. Powiedział w sercu "chodź za mną", a ja nią podążę, choć to
trudne. Dał mi obietnicę, że będę żyć w obfitości. Beata

Bóg pokazał, że można zmienić swoje dotychczasowe życie i przełamał moje wszystkie bariery. Paweł

Na kursie Bóg zabrał mi nałóg palenia papierosów. Andrzej

Bóg
obdarzył mnie wielką miłością. Czuję się dzięki Niemu znowu kochana,
wartościowa, piękna. Wiem, że On mnie nie odrzuci, nie upokorzy, nie
zrani. On patrzy oczami miłości na swoją córkę. Jestem Jego najlepszym
dzieckiem. Magdalena

Otworzyłem swoje serce na miłość
Boga. Nie jestem już sam w życiu. Bardzo tego potrzebowałem, wewnętrznie
bardzo za tym tęskniłem, ale nie byłem tego świadomy. Dziękuję. Karol

Przyjechałem
na ten kurs bez żadnego celu. Tak naprawdę nie chciałem tu przyjechać.
Na kursie częściowo otworzyłem serce i uwierzyć w to co daje mi Pan z
miłości.Wiem, że moje dotychczasowe życie było bez celu i planu, a teraz
nareszcie czuję, że mogę coś zrobić, wznieść się na wyżyny, pójść inną
drogą. Drogą miłości i pokoju. Marek

Bóg usunął mój
lęk przed szczerym pojednaniem się z Nim w sakramencie pokuty.
Zrozumiałam, że Pan kocha mnie taką jaka jestem. Oczyścił  moje serce
pozwoli mi na dalszą drogę wraz z Jezusem Chrystusem. Agata

Bóg pokazał mi, żeby nie poddawać się lękom.Słuchać głosu serca, w którym On zagościł. Robert

<< powrót