SNE Theoforos Łomża

Świadectwa

Po kursie NŻ w Wiźnie 22-24.03.2019r.

Poczułam radość w sercu, ulgę oddania mojego grzechu i wiem, że przybliżam

się do mojego Pana i Zbawiciela. (Helena)

Dał mi pragnienie Boga oraz ogromną siłę, pewność siebie (Ewa)

Bóg otworzył mi oczy na wiele spraw w moim życiu. (Krzysztof)

Bóg pokazał mi, że jestem dla Niego najważniejszy, że jestem Jego dziedzicem. Wskazał mi drogę, teraz wiem, że jeśli ustanowię Go Panem mojego życia, to On zadba o wszystkie moje troski i smutki. (Piotr)

Otworzył mi oczy i serce na Jego Słowo. (Iwona)

Bóg pokazał mi, że jest miłosierny, że zabiera mi moje problemy i daje szansę, i siłę do NOWEGO ŻYCIA. (Bożena)

Bóg pokazał mi swoją miłość i uwierzyłam w Jego miłość. Uświadomiłam sobie,
jak mój grzech Go rani. Wiem też, że Jego krew zmazała wszystkie grzechy,
moje też. (Małgorzata)

Pokazał mi, że we wspólnocie jest Jego miłość i możliwość dotarcia do Boga.
Razem jest łatwiej. (Mirosława)

Uzdrowił moją rękę, zabrał ból. ( Łukasz)

Bóg pokazał mi, że jestem przez Niego kochana, akceptowana, ale uświadomił
też, że w moim życiu jest jeszcze coś do zmiany. (Jadwiga)

Uwolnił mnie od wskazanych podczas kursu złych uczuć i emocji. (Małgorzata)

<< powrót